SAE30


Portföy Description

Iyi rane edilmi yüksek kalite bazyag ve katıklarla formüle edilerek üretilmitir.Aınma ve korozyon oluumunu
kontrol eder, maksimum koruma saglar. Üstün oksidasyon direncine sahiptir.
Produced from well rened and formulated high quality base oil and additives.Controls wear and corrosion insuring
maximum protection. Very oxidation resistant.
Dikkat
Kullanılmı yag ile uzun süreli temastan kaçınınız.Temastan sonra cildi bol su ve sabunla yıkayınız. Kullanılmı yagları
topraga, suya, çöpe ve kanalizasyona dökmeyiniz. Bo ambalajları içme suyu kabı olarak kullanmayınız.Kullanılmı
yagları emniyetle kapalı kaplarda atık yag toplama merkezlerine teslim ediniz.
Warning
Avoid prolonged contact with used oil.Wash skin thoroughly to remove any residue oil.Do not pour used oil into
soil, water, garbage and sewerage.Take used oil in a sealed container to nearest waste oil collection centre. Do not
use empty oil containers to store drinking water.