HydroMAX


Portföy Description

Üstün Performanslı Hidrolik Sistem Yağı
İş makinelerinden takım tezgahlarına kadar bütün endüstriyel sabit ve hareketli hidrolik
sistemlerde, ayrıca ağır olmayan şartlarda çalışan dişlilerde ve yataklarda kullanılabilir. Aşınma,
korozyon ve pasa karşı dayanıklıdır ve sudan kolay ayrılabilir. Kolay pompalanabilme ve filtre edilebilmeleri
üretim maliyetlerini düşürür. Yüksek sıcaklıklarda viskozitesi çok incelmediğinden daha yüksek güç iletimi sağlayıp
verimi arttırır. Üstün bir yağlama sağlar ve sistemin ömrünü uzatır.
Sağlık, Emniyet ve Çevre Bilgileri
Ciltle ve gözle temas ettirilmemeli. Yutulmamalı veya buharları solunmamalıdır.Cilt veya gözle temas ettiğinde, sabunlu bol su ile yıkanmalı,
gerektiğinde tıbbi yardım alınmalıdır.Yutulduğunda, kusulmalı ve acil tıbbi yardım alınmalıdır.Buharları solunduğunda, bol nefes alınmalı ve
gerektiğinde tıbbi yardım alınmalıdır.Kullanılmış motor yağları, çöpe, kanalizasyona veya alıcı ortama boşaltılmamalı, mevzuata uygun artık yağ
toplama kaplarında toplanmalı ve imalatçısı veya lisanslı atık yağ toplayıcılarına teslim edilmelidir.Dökülmesi halinde, deterjanlı bol su ile yıkanmalı,
atıklar mevzuata uygun olarak bertaraf edilmelidir.Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edilmelidir.Boşalan kaplar çöpe atılmamalı
veya alıcı ortama bırakılmamalı, lisanslı geri dönüşüm kuruluşlarına teslim edilmelidir.
HYDRO HEAVY
Superior Performance Hydraulic System Oils
Used in all industrial stationary and transportable hydraulic systems from work machines to tool machines. Also, it can be used in gears and
bearings working normal conditions.Low production cost due to ability to pump and filter the oil easily. Ensures an excellent lubrication and
extends service life of system.
Health, Safety and Environmental Information
This oil as intended and correctly used, as long as the necessary cleaning and security measures taken does not harm human health.Avoid
prolonged contact used oil with the skin.Wash the skin throughly to remove any residue oil.Do not pour down used oil to soil, water, garbage and
sewerage connections. Take your used oil in a sealed container to the nearest waste oil collection centre.