GEAR 90


Portföy Description

Otomotiv binek ve ticari araçların, tarım ve inaat agır vasıta araçların hipoid dili transmisyon ve mekanik vites kutuları
için üretilen yüksek performanslı dili yagıdır. Içerdigi aırı basınç (E.P.) ve aınma önleyici katkılar ile dili sistemlerini ani
yük, titreim ve aınmaya karı korur. Daha uzun yag ve dili sistem ömrü saglar.
High performance gear and trasnmission oil formulated for passenger cars, light and heavy trucks, agricultural and
building machinery in hypoid transmission units. It contains extreme pressure (E.P.) and anti-wear additives that protect
gear systems from sudden loads, vibration and wear. Provides longer oil life and longer gear life.
Dikkat
Kullanılmı yag ile uzun süreli temastan kaçınınız.Temastan sonra cildi bol su ve sabunla yıkayınız. Kullanılmı yagları
topraga, suya, çöpe ve kanalizasyona dökmeyiniz. Bo ambalajları içme suyu kabı olarak kullanmayınız.Kullanılmı
yagları emniyetle kapalı kaplarda atık yag toplama merkezlerine teslim ediniz.
Warning
Avoid prolonged contact with used oil.Wash skin thoroughly to remove any residue oil.Do not pour used oil into soil,
water, garbage and sewerage.Take used oil in a sealed container to nearest waste oil collection centre. Do not use
empty oil containers to store drinking water.