2-T


Portföy Description

İki zamanlı, hava soğutmalı motosikletlerde ve diğer küçük motorlarda kullanılmak üzere formüle edilmiş performans katkıları ve mineral baz yağ içeren motosiklet yağıdır. Hava soğutmalı iki zamanlı motosiklet ve scooter motorları ile diğer küçük motorlarda benzine karıştırılarak kullanılır. Uygun karışım oranları için motor üreticisine danışılmalıdır.
İt is an engine oil for two-stroke, air-cooled motorcycles and other small motorcycles; its formula is based on performance additives and mineral base oil. İt can be mixed with gasoline in the engines of two-stroke air-cooled motorcycles, scooters and other small motorcycles. Please contact engine manufacturer for mixture ratios.
Dikkat

Kullanılmış yağ ile uzun süreli temastan kaçınınız.Temastan sonra cildi bol su ve sabunla yıkayınız. Kullanılmış yağları toprağa, suya, çöpe ve kanalizasyona dökmeyiniz. Boş ambalajları içme suyu kabı olarak kullanmayınız.Kullanılmış yağları emniyetle kapalı kaplarda atık yağ toplama merkezlerine teslim ediniz.
VVarning

Avoid prolonged contact with used oil.VVash skin thoroughly to remove any residue oil.Do not pour used oil into soil, vvater, garbage and sevverage.Take used oil in a sealed Container to nearest vvaste oil collection centre. Do not use empty oil containers to store drinking vvater.